نمونه-کار-کرج-گنبد-شیشه-ای-1amatisstudio

گنبد شیشه ایی عظیمیه در پنت هاوس ساختمان6