نمونه-کار-کرج-گنبد-شیشه-ای-2amatisstudio

گنبد شیشه ایی عظیمیه در پنت هاوس ساختمان7