نمونه-کار-کرج-گنبد-شیشه-ای-3amatisstudio

گنبد شیشه ایی عظیمیه در پنت هاوس ساختمان8